Pemboleh UbahMENGAWAL PEMBOLEHUBAH

Sesuatu BAHAN atau OBJEK yang terlibat dalam sesuatu eksperimen.


Ia melibatkan kuantiti fizik seperti isipadu, suhu, jarak, jisim, masa dan sebagainya.Terdiri daripada 3 Pembolehubah

  • Pemboleh ubah di manipulasi    : PM
  • Pemboleh ubah bergerak balas  : PB
  • Pembole ubah di malarkan        : PMlr


Setiap Pembolehubah mestilah dinyatakan UKURAN (Ciri) dan BENDA yang digunakan dalam eksperimen sepertimana contoh dalam jadual berikut:
UKURAN (CIRI)
OBJEK/ BENDA (BAHAN)
Jumlah
Air
Bentuk
Bekas
Suhu
Kandang
Bilangan
Bunga
Jenis
Permukaan
Masa
Suis dihidupkan
Tinggi
Bayang-bayang
Luas
Permukaan air yang terdedah
Isipadu
Air yang disukat
Berat
Kotak


0 comments:

Post a Comment