Hipotesis

MEMBUAT HIPOTESIS

Pernyataan tentang sesuatu objek/peristiwa berdasarkan pemerhatian yang berupa penerangan yang mungkin betul atau tidak.
Hipotesis dibina berdasarkan inferens yang dibuat.
Hipotesis juga boleh merupakan pernyataan hubungan antara pembolehubah manipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.


Untuk membina Hipotesis Murid perlu :

Kenal pasti Pemboleh Ubah Manipulasi dan Pemboleh Ubah Bergerak Balas.
Lihat CORAK/POLA/BENTUK dari PM dan CORAK/POLA/BENTUK PB
Hubungkan kedua-dua Pemboleh Ubah dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.

Contoh

Semakin bertambah isipadu air = PM
semakin berkurang suhu air. = PB

Semakin bertambah masa air dipanaskan PM
semakin bertambah suhu air PB

Jika panjang tali bertambah PM
maka nada bunyi gitar berkurang PB

Jika jumlah daun berkurang PM
maka tempoh hayat siput berkurang PB

0 comments:

Post a Comment