Pemerhatian

MEMBUAT PEMERHATIAN


Ialah proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua deria. 
( rasa, lihat , sentuh, bau dan dengar )

Contoh 1


Pemerhatian:

1. Lembu A lebih kecil daripada Lembu B
2. Lembu B lebih besar daripada Lembu A


Contoh2

Pemerhatian:

1. Roti X berkulat manakala roti Y tidak
2. Roti X terdapat tompokan hitam berbanding roti Y

Contoh 3



Pemerhatian:

1. Air di dalam gelas M kotor berbanding di dalam gelas N
2. Air di dalam gelas M keroh berbanding di dalam gelas N

0 comments:

Post a Comment