Inferens

MEMBUAT INFERENS

Ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu pemerhatian.
[ mesti ada pemerhatian baru boleh buat inferens ]
Pemerhatian:

1. Lembu A lebih kecil daripada Lembu B
2. Lembu B lebih besar daripada Lembu A


MEMBUAT INFERENS

Suatu penerangan / sebab yang logik berdasarkan Pemerhatian yang telah dibuat terhadap sesuatu fenomena / peristiwa.

Inferens terbahagi kepada 2 :-

i. Inferens bebas/tidak terkawal - Sebarang Penerangan / Sebab / Alasan yang logik diperolehi daripada pengetahuan sedia ada, pengalaman lalu, atau pembacaan. Biasanya mempunyai lebih daripada 1 jawapan.

Contoh:Pemerhatian:

1. Lembu A lebih kecil daripada Lembu B
2. Lembu B lebih besar daripada Lembu A

Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian yang telah diberikan1. Lembu A tidak mendapat makanan yang cukup berbanding Lembu B.
2. Lembu A baka yang kecil berbanding Lembu B.
3. Lembu A berpenyakit berbanding Lembu B


ii) Inferens Terkawal/Jitu – Penerangan / Sebab /Alasan jelas yang telah ditetapkan dengan jawapan yang terhad. Jawapan bagi Inferens Terkawal boleh dirujuk kepada Pembolehubah Dimanipulasi (PM).

   

Gambar di atas menunjukkan seekor lembu yang diternak oleh Ahmad dalam tempoh lapan minggu

Pemerhatian

Lembu Ahmad lebih besar berbanding minggu pertama

Inferans

1. Mendapat makanan yang berkualiti berbanding sebelumnya.
2. Kandang lebih bersih berbanding sebelumnya.
3. Mendapat rawatan penyakit berbanding sebelumnya

PM(Inferens) merupakan penerangan / punca /sebab terjadinya perubahan dalam PB(Pemerhatian).

0 comments:

Post a Comment