Tuesday, November 12, 2013


Sepertimana yang telah di muat naik ke laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini merupakan logo baharu KPM selaras dengan  penggabungan Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Kementerian Pengajian Tinggi di bawah satu pengurusan yang di namakan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.


Berikut pula adalah Visi dan Misi baharu bagi Kementerian Pendidikan Malaysia.


VISI

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"


MISI

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"