Contoh Menjawab


Sekumpulan murid tahun 4 Arif telah menjalankan penyiasatan terhadap sejenis pokok yang di biarkan selama 7 hari.a.     Apakah pemerhatian yang dapat di buat berdasarkan rajah di atas.

Selepas tujuh hari pokok tersebut layu
[ merupakan pemboleh ubah bergerak balas, pemerhatian/keadaan yang dilihat kepada pokok/objek tersebut ]

b.     Berikan inferens berdasarkan jawapan ( a ) di atas.

Pokok tersebut layu kerana tidak mendapat air.
[ merupakan pemboleh ubah di manipulasi, yang mana ianya boleh di kawal oleh penguji samada untuk menambah atau mengurangkan]

c.     Nyatakan pemboleh ubah

i.         Di manipulasi           :           Jumlah air
ii.       Bergerak balas       :           Keadaan pokok
iii.      Di malarkan             :           Jenis pokok

d.     Apakah hubungan antara pemboleh ubah di manipulasi dengan bergerak balas.

Jika jumlah air mencukupi [ pm ]
Maka pokok hidup subur [ pb ]

1 comments: